Tuesday, September 27, 2011

Self portret with quilted hat


On a lazy sunny and warm Autumn Sunday I went to the Maastricht to paint the Apostelhoeve (Apostel Estate), Netherland's largest and oldest wine estate with vinyard, situated on the slopes of the Jeker Valley into the Kanne direction. At the same time I made a self portret on that beautiful day. I had to protect my bolding head against the sun and so I put on my quilted hat, manufactured by my love.

Op een luie zonnige en warme Herfstzondag ging ik naar Maastricht om er de Apostelhoeve te schilderen, Nederland's grootste en oudste wijngoed met wijngaard, gelegen op de hellingen van het Jekerdal richting Kanne. Ik maakte tevens een zelfportret op deze prachtige dag. Ik moest mijn kalende hoofd tegen de zon beschermen en dus deed ik mijn quilthoedje op die mijn lief voor mij heeft gemaakt.

No comments:

Post a Comment