Tuesday, October 18, 2011

Villa Dongewyk


Villa Dongewyk is a former house which had toll rights and is built along the river Donge, somewhere back in the 15th century. The toll house 3 itself was situated across the Bredaseweg, at the opposite of the villa. The villa became an inn later where the Dutch royals stopped by to refresh themselves before entering the House of Orange garrisson city of Tilburg, few miles farther east wards. During the 1970 Dongewyk was a cafe but since many years it has become a private house.

Villa Dongewyk is een vormalig huis dat tolrechten had en is in de 15e eeuw gebouwd langs de river de Donge. Het tolhuis 3 zelf lag tegenover de villa, aan de overkant van de Bredaseweg. Later werd de villa een herberg waar de Koninklijke familie aanlegden om zicht te verfrissen alvorens de ganizoenstad Tilburg binnen te rijden. Tijdens de 1970er jaren was Dongewyk een cafe maar is sinds jaren weer een woonhuis geworden.

No comments:

Post a Comment