Friday, December 30, 2011

Some new paintings

During a walk through Maastricht I made several pictures and created some great digital paintings.

Tijdens een wandeltocht door Maastricht maakte ik diverse foto's en schilderde enkele leuke digitale werken.
Tuesday, December 13, 2011

Painting has become granade attack scene today

The criminal and armour freak Nordine Amrani who killed and wounded innocent Liegeois with a rifle, revolver and hand granades at December 13, 2011 in front of the Court of Justice resided at the Residence Belvedere, Rue de Campine, 4000 Liege (Google Street View link: http://g.co/maps/gveuq). Prior to the event Amrani killed the neighbour's cleaning lady and hided the death body in his store hangar.

About a week before this crime took place, I coincidentaly made a Google Street View painting of the Liegeois court building.

De crimineel en wapenfreak Nordine Amrani die op 13 December 2011 onschuldige Luikenaren met een geweer, revolver en handgranaten om het leven bracht en verwondde voor het Gerechtsgebouw woonde in Residence Belvedere, Rue de Campine, 4000 Luik (Google Street View link: http://g.co/maps/gveuq). Vooraf aan zijn daad vermoorde Amrani de kuismadam van de buren en verstopte het lijk in zijn opslagloods.

Ongeveer een week voor deze wanhoopsdaad maakte ik toevalligerwijs een Google Street View schilderij van het Luikse gerechtsgebouw.

Palais de Justice at the Saint Lambert Square, Liege

Monday, December 12, 2011

Flash back: Crown Prince Filip meets Briex

Coat of Arms of the Duke of Brabant

In 2007 His Royal Highness Duke of Brabant Filip (Crown Prince of the Belgians) took advantage of the exclusive opportunity to shake the hand of the Dutch infinite modern impressionist Nop Briex on his way back to the Royal Palace in Laken.

In 2007 profiteerde Zijne Koninklijke Hoogheid Hertog van Brabant Filip (Kroonprins der Belgen) van de exclusieve mogelijkheid om de hand van Nederlands tijdloze moderne impressionist Nop Briex te schudden onderweg naar het Koninklijke Paleis te Laken.

© Picture/Foto: Loe Bergers, photographer

The Duke of Brabant meets Nop Briex

Sunday, December 11, 2011

A late warm Autumn day in Maastricht

I headed again to Maastricht, my most beloved city. I took many pictures and painted en plein air in the warm sunny Autumn weather with the river Meuse at an historical low level.

Ik ging weer eens naar Maastricht, mijn meest geliefde stad. Ik nam er veel foto's en schilderde in de openlucht in het warme zonnige herfstweer met de rivier de Maas op een historisch laag peil.

Wyck, Maastricht in Autumn light, painted by Briex

Onze Lieve Vrouwewal Wyck, Maastricht, painted by Briex

The Court in Maastricht, former city's hospital Annadal. Inspired by Google Street View, painted by Briex

'Klasjenere' (cosy chit chat in Maastricht dialect) in the Wolfstraat, Maastricht painted by Briex

Terraces on the Vrijthof fully loaded, painted by Briex

Autumn light over Wyck, Maastricht painted by Briex

Het Piepenhoes (The Pipe House). Former tobacco store, nowadays a café bistro painted by Briex

How to paint digitally en plein air.

The best ingredients for clean plein air painting: a digital camera, my MacBook Pro and drawing tablet. No battle with real brushes, oil paint, thinners etc. but digitally oil painting, digitally though hand painted stroke by stroke. Here the several stages of making an oil painting with ArtRage, depicting the Wilhelmina Bridge in Maastricht (NL).

De beste ingrediënten voor schoon openluchtschilderen: een digitale camera, mijn MacBook Pro en een tekentablet. Geen gevecht met echte penselen, olieverf, verdunners enz. maar digitale olieverf, digitaal maar handgeschilderd, streek voor streek. Hier ziet u de verschillende stadia van het maken van een olieverf met ArtRage, voorstellende de Wilhelminabrug in Maastricht (NL).

Original photo of the Wilhelmina Bridge taken from the Saint Servaas Bridge in Maastricht.

With Photoshop I pimped the picture to better colours.

An ocre yellow underground with a pencil sketch to start t
he actual painting.

The first digital oil paint strokes appear. All hand painted.

Secondly filling and smoothing the painting.

Finally I added details like birds, fat smoke, high lights, shades, depth, contrast, mirroring water. Et voila!

Sunday, December 4, 2011

Celebrating Google Street View Belgium

Since a week Belgium is added to the world of Google Street View. Belgium is a beautiful country and has, like every other country, next to very nice rural areas also depressive suburban city scenes. This week I visited the Belgian Ardennes and the Liege city district.

Sinds een week is België toegevoegd aan de wereld van Google Street View. België is een heel mooi land en heeft, zoals ieder ander land, naast zijn prachtige omgevingen ook decors van triest ogende voorsteden. Deze week bezocht ik de Belgische Ardennen en de omgeving van Luik.

© Google Street View (screen drop)

Cows in the Ardennes near Vaux, painting by Briex

© Google Street View (screen drop)

Quai du Bac in Tilleur, painting by Briex

© Google Street View (screen drop)

Pont de Fragnée, Liège painting by Briex

© Google Street View (screen drop)

Palais de Justice, Liège painting by Briex

© Google Street View (screen drop)

Avenue Greiner, Seraing digital art by Briex