Tuesday, December 13, 2011

Painting has become granade attack scene today

The criminal and armour freak Nordine Amrani who killed and wounded innocent Liegeois with a rifle, revolver and hand granades at December 13, 2011 in front of the Court of Justice resided at the Residence Belvedere, Rue de Campine, 4000 Liege (Google Street View link: http://g.co/maps/gveuq). Prior to the event Amrani killed the neighbour's cleaning lady and hided the death body in his store hangar.

About a week before this crime took place, I coincidentaly made a Google Street View painting of the Liegeois court building.

De crimineel en wapenfreak Nordine Amrani die op 13 December 2011 onschuldige Luikenaren met een geweer, revolver en handgranaten om het leven bracht en verwondde voor het Gerechtsgebouw woonde in Residence Belvedere, Rue de Campine, 4000 Luik (Google Street View link: http://g.co/maps/gveuq). Vooraf aan zijn daad vermoorde Amrani de kuismadam van de buren en verstopte het lijk in zijn opslagloods.

Ongeveer een week voor deze wanhoopsdaad maakte ik toevalligerwijs een Google Street View schilderij van het Luikse gerechtsgebouw.

Palais de Justice at the Saint Lambert Square, Liege

No comments:

Post a Comment