Thursday, October 31, 2013

"IJssalon Intermezzo", Cobra oil paint on MDF panel, 30 x 24 cm

"IJssalon Intermezzo", Cobra oil paint on MDF panel, 30 x 24 cm

A nocturne painting of local ice cream parlor Intermezzo in Tilburg. The parlor closed its doors for the Winter season, to be opened in March 2014 again. The best in town. Thanks for the great ice creams! I felt like Edward Hopper, spying the customers, painting the tube light. Painting time 1:40.

Een avondschilderij van de plaatselijke ijssalon Intermezzo in Tilburg. The salon is nu gesloten voor het winterseizoen en zal in maart volgend jaar weer opengaan. De beste van Tilburg. Dank voor de heerlijke ijsjes! Ik voelde me net Edward Hopper: de klanten bespieden en het neon licht schilderend. Schildertijd: 1 uur 40Sunday, October 13, 2013

Autumn in the backyard forest

An Autumn weekend in the Netherlands. Saturday morning, foggy, though a fine and sunny day. This Sunday wind, pouring rain and thunder. Soaked wet home... heating on, fresh hot green tea to comfort. This afternoon? Watching the DVD of Ocean's Twelve with the feet on the saloon table, some crisps, a beer and a dog who wants to play with me...

Both paintings are made with the Anders Zorn palette (yellow ochre, red, black and white) including additional light green. Panel MDF, 30 x 24 cm. The Saturday version is with Cobra watermixable oil, the Sunday painting with Winsor & Newton oil.

Een herfstweekend. Zaterdagochtend, een mistige maar mooie en zonnige dag. Deze zondag wind, buien en donder. Verzopen thuis gekomen...verwarming aan, verse hete groene thee als troost. Deze namiddag? Een DVD van Ocean's Twelve kijken met de bene op de salontafel, chips, bier en een hond die met me wil spelen...

Beide schilderijen zijn gemaakt met het zg. Anders Zorn palet ( gele oker, rood, zwart en wit) met lichtgroen daaraan extra toegevoegd. MDF paneel, 30 x 24 cm. De zaterdagversie is gemaakt met Cobra watermengbare olieverf en het zondagsschilderij met Winsor & newton olieverf.
"Autumn at the Blue Bridge in Postel", oil on canvas 80 x 40 cm

An oldie from 2004 which was a 40th wedding anniversary present for our beloved late parents in law. They had a mobile caravan at the Familiestrand camping site (situated just a hundred yards from this scene) for 45 years. This canal landscape is between Postel and Retie and shows the Antwerp-Turnhout-Dessel Canal in the north of Belgium, at the left side you see Restaurant Ter Heyde.

Een oudje uit 2004 hetgeen een 40 jarig huwelijkscadeau was voor onze reeds overleden schoonouders. 45 jaar hadden zij een stacaravan op Familiestrand-camping (slechts een paar honderd meter verderop van dit landschap). Dit kanaallandschap is gelegen tussen Postel en Retie en toont het Antwerp-Turnhout-Dessel Kanaal in het noorden van Belgium. Links ziet u Restaurant Ter Heyde.Sunday, October 6, 2013

'Along the A15 and the Betuwe Line'. Cobra oil paint on panel, 30 x 24 mm.

Painted this one en plein air during a pretty fair Autumn Sunday afternoon. The Betuwelijn (Betuwe Line) is a freight railway line from Rotterdam harbor to Germany and runs parallel along the A15 motorway. A train came by and within a flash I painted the red locomotive and brown cargo train, just with few color stripes. I started with sun and ended with cloudy weather. Near Andelst (NL). Look it up with Google Maps Street View link:http://goo.gl/maps/YQtd1 — in Andelst, Gelderland.
Monday, September 30, 2013

Hotel La Colombe Early Autumn. Situated in Maastricht seen from the Bosch Street side. Cobra oil paint on panel, 30 x 30 cm. Today I finished the painting based on my 2011 plein air sketch.

Hotel La Colombe Vroege Herfst. Gelegen in Maastricht gezien aan de Boschstraat-kant. Cobra olieverf op paneel, 30 x 30 cm. Vandaag heb ik het schilderij afgemaakt n.a.v. een openluchtschets uit 2011.


Friday, September 27, 2013

Wyck in Maastricht during Autumn. In 2011 en plein air painted, in 2013 re-fined and finished. Digital oil paint.

Wyck in Maastricht tijdens de herfst. In 2011 ter plaatse geschilderd, in 2013 verfijnd en afgemaakt. Digitaal olieverf.


Wednesday, September 25, 2013

Sitting outside in the garden with my easel under the full loaded walnut tree and enjoying a fine Indian Summer day, I re-painted this Maastricht terrace scene which I sketched in 2011 already. The work looks yet like a painting but need to be refined more. The short Autumn days (early darkness) forced me to stop for today. Tomorrow I will finish this work en plein air but not at scene.

Buiten, zittend met m'n schildersezel onder een volbeladen walnootboom en genietend van een mooie "Indian Summer"-dag, herschilderde ik dit Maastricht's terrastafereel (Hotel La Colombe aan de Markt/Boschstraat). Ik maakte al een schets in 2011. Het werk ziet er al uit als een schilderij maar moet nog verder worden verfijnd. Vanwege de korte herfstdagen (vroege duisterinval) was ik gedwongen om ermee te stoppen voor vandaag. Morgen zal ik het werk afmaken, weliswaar in de openlucht maar niet op lokatie.

Hotel Colombe terrace in Maastricht. Cobra oil paint on panel, 30 x 30 cm.


Sunday, September 22, 2013

Yesterday I was mad about my failed "kitsch" looking landscape plein air painting "Zierikzee, first 2013 Autumn day". Today I took revenge. I painted Sluice III in Tilburg and used a limited color palette: cadmium red, yellow ochre, ivory black and titanium white, nothing more.

Gisteren was ik gefrustreerd over mijn mislukt, kitscherig uitziend landschapsschilderij "Zierikzee, eerste 2013 herfstdag". Vandaag nam ik wraak. Ik heb Sluis III in Tilburg geschilderd en een beperkt kleurenpalet gebruikt: cadmium rood, gele oker, ivoorzwart en titanium wit.

Sluis III Tilburg. Cobra oil paint on canvas covered panel, 30 x 30 cm.
Saturday, September 21, 2013

I thought I was going to make a painting yesterday. In the middle of a flock of sheep on a wobbly grass covered dike I pictured Zierikzee (The Netherlands). I don't like it, I overworked it and then it turned out into a cheap looking illustrated postcard souvenir. I cheated a bit by putting the church tower a bit to the left. But...the painting is not yet finished. I still need to paint the golden wind cock on top of the church tower and to put some glazing over it all to make it a bit painting.

Ik dacht gisteren een schilderij te gaan maken. Temidden van een kudde schapen op een bobbelige dijk heb ik Zierikzee vastgelegd. Ik vind het niet mooi geworden, veel te gedetailleerd uitgewerkt resulterend in een goedkope geïllustreerde ansichtkaart. Ik heb de werkelijkheid geweld aangedaan door de kerktoren wat meer naar links te zetten. Ik moet nog de gouden torenhaan schilderen en een glaceerlaag aanbrengen zodat het nog enigszins een schilderij wordt. Balen.

"De eerste 2013 herfstdag in Zierikzee". Cobra olieverf op MDF, 62 x 40 cm.Thursday, September 19, 2013

A common Wednesday, yesterday in the Netherlands. I didn't plan to go out for painting today due to the rainy weather. Though around 6.30 PM sunny spells appear and I saw great evening clouds. The spectacular sky invited me to go out for plein air painting in a hamlet near my home town. I had to paint very rapidly due to the last sunbeams of the day and extreme fast changing Autumn light. This forced me to paint loose, to make rapid decisions experiencing therefore some uncontrolled brushing which resulted into this little wild work.

"Farmer estate in Hulten" Cobra oil paint on MDF, 30 x 24 cm.

Travel to this plein air location with Google Maps Street View: http://goo.gl/maps/qufnR


Monday, September 16, 2013

"Just after the rain in Hulten"

I went out for painting this evening to a small hamlet near Hulten (NL) to paint the chopped grain field, the corn still standing and a bunch of tree lines. Waited for the thunder rain to stop, in the meantime I photographed a double rainbow and then, when the rain clouds drifted away to the east I started to paint them with a limited palette. In the Netherlands we have not many hilly parts and in my area the eyes are often caught by a horizontal panorama. That's why most Dutch paintings show relatively more sky than landscape. Cobra oil paint on MDF, 30 x 24 cm.

Ik ben vanavond naar een gehucht bij Hulten gegaan om daar het gemaaide graanveld, de maïs en een rij bomen te schilderen. Wachtend op een voorbijtrekkende onweersbui maakte ik een foto van een dubbele regenboog en toen, op het moment dat de regenwolken naar het oosten waren weggedreven begon ik te schilderen met een gelimiteerd kleurenpalet. In Nederland hebben we niet veel heuvelachtige streken en in mijn omgeving wordt de blik al snel opgevangen door een horizontaal panorama. Daarom bevatten de meeste Nederlandse landschapsschilderijen meer lucht dan land. Cobra olieverf op MDF, 30 x24 cm.

Location see Google Maps Street View: http://goo.gl/maps/FJHMZSaturday, September 14, 2013

It was a gem day today when I was in Arnhem for a country fair. Afterwards I went an hour to the Kröller-Müller Museum (modern art from the 19th and 20th century) in Otterlo (NL) to study the plein air paintings from the impressionist era. Great to meet the masters as close as like with my nose on the paintings. Museum info: http://www.kmm.nl/

Het was weer een mooie dag toen ik vandaag voor een country fair in Arnhem was. Nadien ging ik nog een uurtje naar het Kröller-Müller Museum (modern art from the 19th and 20th century) in Otterlo (NL) om er de openlucht-schilderijen uit het impressionisme te gaan bestuderen. Fantastisch om de meesterwerken te ontmoeten met m'n neus er boven op. Museum info: http://www.kmm.nl/Friday, September 13, 2013

During the work week I lack time to paint with real paint in the early mornings. This is a shopping centre at the end of my home street. I made the plein air painting with pen and tablet earlier this week at around 7.15 AM after a night of rain. Thus no real paint though it gives me a better clue how to paint in real. Not exciting as painting with real paint... soon it will be weekend and my easel is staggering already to get out for some real plein air paint moments. Enjoy the weekend!

Tijdens de werkweek heb ik weinig tijd om in de ochtend met echte olieverf te schilderen. Dit is het winkelcentrum aan het eind van mijn woonstraat. Eerder deze week heb ik dit 'openlucht'-schilderij met een pen en tablet gemaakt om ongeveer 07:15 na een regenachtige nacht. Dus geen echte verf maar het geeft me wel enig inzicht hoe ik met echte verf moet schilderen. Het geeft echter lang niet zoveel voldoening als met echte olieverf...maar het is bijna weekend en mijn ezel staat al te steigeren om er op uit te gaan voor een paar schildermomenten. Geniet van het weekend!

Google Maps Street View link: http://goo.gl/maps/mYKCW — in Tilburg (gemeente).Villa Dongewijk is now in use as house. Originally build for the local military in 1600 as a frontier house for the city of Tilburg. Later it became an inn/café until 1965. In 1766 At the back in the backyard of this building there is a small building where Stadholder William V was festive received. The estate was sold in 1847 to King William II for 2068 Dutch florins. The king used the surrounding land for moor fertilizing and livestock. I plein air-painted the villa last Wednesday evening when there were still some beams of sunlight.

Villa Dongewijk is nu in gebruik als huis. Oorspronkelijk gebouwd in 1600 voor de plaatselijk gelegerde militairen als grenshuis voor de stad Tilburg. Later is dit een herberg/café geworden tot 1965. In 1766 werd Erfstadhouder Willem V feestelijk onthaald in de pronkkamer in een gebouw op het terrein achter Villa Dongewijk. Het landgoed is in 1847 verkocht aan Koning Willem II voor 2068 gulden. De koning gebruikte het omliggende land voor heideverrijking en veeteelt. Dit schilderij heb ik afgelopen woensdag ter plekke gemaakt toen er nog net een paar zonnestralen waren.

Google Maps Street View link: http://goo.gl/maps/SFBz9

Cobra oil paint on MDF, 30 x 24 cmSunday, September 8, 2013

I go out with Pixel (our Golden Retriever) to the local forest, every morning and evening. After the walk this morning I told my family, I go out for painting... again.... but, just a quicky. Again? Yes, but this time I'm going exercising speed painting.

Okay, it wasn't that quick after all but faster than my previous plein air paintings. A simple subject, the bridge in the Wilhelmina Park downtown Tilburg.

Cobra oil paint on MDF, 30 x 24 cm.

Ik ga iedere ochtend en avond uit met onze Pixel (een golden retriever) naar ons plaatselijke bos. Na de wandeling hedenochtend vertelde ik de famiel dat ik de hort op ga om te gaan schilderen...alweer... maar dan wel een 'quicky'. Alweer? Ja, maar deze keer ga ik snelschilderen oefenen.

Ok, het ging niet snel maar in ieder geval sneller dan al mijn vorige openlucht-schilderijen. Een eenvoudig onderwerp, de brug in het Wilhelminapark in hartje Tilburg.

Cobra olieverf op MDF, 30 x 24 cm.Friday, September 6, 2013

So, I was ambitious today when I took a day off from work heading for the Belgian (French speaking part) city Liège for a day plein air painting. I intended to do 2 x scenes but the first one was already an overwhelming panorama resulting that I kept it by one. I saw hundreds of houses and apartment buildings so I had to think over first how to approach and to paint it. Anyway I took a large piece of MDF and started. The weather was nice and warm but uphill it was windy and later on very windy which forced me to to hold the easel in place to prevent that it flew away. It was exiting to paint here also because of the city sounds: children play grounds, school bells and students, churches which rang their bells, horning trains with the sound of rails and diesel engines, horning cars, ambulance-fire brigade-police cars, a med helicopter, construction sites and even the ships on the river Meuse. And than another dimension: the smell of industrial chimney smoke, very recognizable: smoke from burned coal, the whole day through. I though: poor people here living in such polluted air. When I came home this evening and I washed my hands, the water turned grey... The whole day through tourists and inhabitants (les Liègeois) came to this view point. Of course they asked me about the painting mostly in French. That was very 'dure' for me. I think I will do some afterwork on this one.

Zo, ik was vandaag ambitieus toen ik een vrij dag name om naar Luik te gaan om daar te gaan openluchtschilderen. Ik was van plan om 2 x stadsgezichten te gaan maken maar de eerste locatie was al zo een overweldigend panorama dat het maar bij 1 werk is gebleven. Ik zag honderden huizen en apartementsgebouwen dus ik moest maar eens eerst goed nadenken hoe ik e.e.a zou gaan aanpakken. Goed, ik nam een groot stuk MDF en begon. Het weer was mooi en warm maar bovenop de Citadel waaide het en later op de dag met flinke windstoten zodat ik m'n ezel moest vasthouden om te voorkomen dat die om zou waaien. Het was een opwindende ervaring om hier te schilderen met name ook om de stadsgeluiden: speeltuinen, schoolbellen en studenten, kerken die de klokken luidden, toeterende treinen met het geluid van de rails en hun dieselmotoren, toeterende auto's, ambulance-brandweer en politie sirenes, een trauma-helicopter, bouwplaatsen en zelfs de schepen op de rivier de Maas. En dan een andere dimensie: de stank van industriële schoorsteenrook, erg herkenbaar: rook van verbrande steenkool. Toen ik thuis mijn handen waste veranderde het water grijs...De hele dag passeerden toeristen en Luikenaren dit uitkijkpunt. Natuurlijk vroegen ze over mijn schilderij vaak in het Frans. Dat was erg moeilijk voor me. Ik denk dat ik het schilderij nog ga nabewerken.

Sunday, September 1, 2013

"Sunrise Bressers Metaal" is a semi-plein air painting, painted outside today in my garden (but not on scene) on the hand of an earlier this week taken plein air-photo. It's the first painting I made on an 8mm MDF (first grounded with acrylic white for MDF and a layer of gesso). In real the painting looks much nicer due to its 62 x 40 cm size. Cobra water mixable oil paint.

"Zonsopgang Bressers Metaal" is een semi-openluchtschilderij, vandaag in de tuin geschilderd (dus niet op locatie) aan de hand van een eerder deze week gemaakte plein air-foto. Dit is m'n eerste schilderij op 8mm MDF (eerste gronding met acrylverf voor MDF en een laag gesso). In het echt ziet het schilderij er veel beter uit vanwege het 62 x 40 cm formaat. Cobra olieverf.Wednesday, August 28, 2013

It was a nice warm Summer evening last night in the Netherlands. Waiting for the sun going down. Plein air painting a metal company along the Wilhelmina Canal in Tilburg. It was a hard exercise. At the time I started the sun was still up in the air but all changed very rapidly. Then a ship wrinkled "my" water, clouds came in and the sky changed from yellow to orange with purple blue clouds and then to cool grey blue, even darkening the water and green stuff. Anyway here is the result. "Sundown Bressers Metaal", Cobra oil paint on panel, 30 x 24 cm.

Het was een mooie warme zomerse avond gisteren. Wachten totdat de zon onder gaat. Schilderen in de openlucht van een metaalbedrijf langs het Wilhelminakanaal in Tilburg. Dit was een moeilijke oefening. Op het moment dat ik begon was de zon nog aan de hemel maar alles veranderde al vrij snel. Dan kwam er een schip voorbij dat "mijn" water deed rimpelen, wolken kwamen en de lucht veranderde van geel naar oranje met paarsblauwe wolken en dan naar koelgrijs-blauw, het water en groen zelfs donker makend. Hier het resultaat. "Zonsondergang Bressers Metaal", Cobra olieverf op paneel, 30 x 24 cm.Sunday, August 25, 2013

Maastricht seen from Sint Pieter

Plein air painting with a view on Maastricht seen from the south on the slopes of the Sint Pieter's Mountain, behind the church village of Sint Pieter. Cobra oil painting on panel, 30 x 24 cm.

Openlucht schilderij met zicht op Maastricht gezien vanuit het zuiden op de hellingen van de Sint Pietersberg, achter het kerkdorpje Sint Pieter. Cobra olieverf op paneel, 30 x 24 cm.

Painting here is larger than in real. Schilderij groter dan in werkelijkheid:Saturday, August 24, 2013

Worker's shed just before the rain

En plein air painting on this Saturday morning at the corner of the Kamerikstraat and Kijkduinlaan in Tilburg-NL (http://goo.gl/maps/G7Q6D), at just a few streets distance from my home. Here they are constructing a new sub-suburb in front of the local railway station. I like this worker's shed on the construction site which is a nice object to paint. The morning sun was still present for at least 15 minutes so I had to hurry up before the heavy, dark rain clouds came in. Finally I get it to speed my paining session by acting sketchy and keeping the colors togethers. The color palette was simple again: magenta, yellow, ultramarine, titanium white (for highlighting) and Naples yellow (to mix the colors).

Openlucht schilderen op deze zaterdagochtend op de hoek Kamerikstraat en Kijkduinlaan in Tilburg-NL (http://goo.gl/maps/G7Q6D), op slechts een paar straten vanwaar ik woon. Hier zijn ze een nieuw deelwijk aan het bouwen, vlak voor het lokale treinstation Reeshof. Ik vind deze keet op het bouwterrein een leuk object om te schilderen. De ochtendzon was er nog net aanwezig voordat de zware, donkere regenwolken binnen dreven. Eindelijk heb ik het te pakken om mijn schildersessies sneller te laten verlopen door schetsend te schilderen en de kleuren bij elkaar te houden. Het kleurenpalet was weer eenvoudig: magenta, geel, ultramarijn, titanium wit (voor high lighting) en Naples geel (om de kleuren te mengen).

Wednesday, August 21, 2013

Plein air suburb building painting

This warm Summer evening I went plein air painting just a few streets further up from where I live. This an apartment building. I just used a limited palette of magenta, yellow, ultramarine blue and titanium white. Till the time I had to stop the moon was rising and the lights went on. Cobra oil paint on 30 x 30 cm panel.

Deze warme zomeravond ben ik gaan openlucht schilderen een paar straten verderop vanwaar ik woon. Dit is een apartementsgebouw. I gebruikte slechts een beperkt palet van magenta, geel, ultramarijn blauw en titanium wit. Tot het moment dat ik moest stoppen kwam de maan al op en gingen een lichten aan. Cobra olieverf op een 30 x 30 cm paneel.After some Photoshop adjustings the painting should have looked like this.
Na wat Photoshop-aanpassingen zou het schilderij er zo hebben moeten uit zien, ingelijst:DIgital semi-plein air study

Plein air railway scenery in Liege (Belgium) found with Google Maps Streetview as inspiration for this ArtRage oil painting, maybe as a study to paint it later with real oil.

Een openlucht scène in Luik gevonden met Google Maps Streetview als inspiratie voor deze ArtRage olieverf, misschien als studie om het later met echte olieverf te schilderen.A quicky

Earlier this evening I went with the dog to the vet for his regular health check + vaccination. Afterwards I made a painting of a picture which I took last Winter. Due to the lack of time and daylight I was forced to use paint it digitally with ArtRage. The image is depicting the Tulder Moor or Reeshof Forest in Tilburg (NL). A 5 minutes-walk from my house.

Eerder deze avond ging ik met de hond naar de dierenarts voor zijn reguliere gezondheidscontrole + vaccinatie. Daarna heb ik een schilderij gemaakt naar een foto welke ik afgelopen winter heb genomen. Door gebrek aan tijd en daglicht was ik gedwongen deze digitaal te schilderen. Het schilderij stelt de Tulderheide of Reeshofbos in Tilburg voor. Een 5 minuten-wandeling vanaf mijn huis.


Sunday, August 18, 2013

"Train Tracks down town Tilburg"

Went down town Tilburg (my home town) to paint on the bridge with the view to the east direction city centre. I used a ruler to paint the straight lines. Must use a finer brush next time... Enjoy! Cobra oil on panel 45 x 38 cm. Google Maps:http://goo.gl/maps/gKFqq

Ben naar Tilburg (mijn woonplaats) geweest om te gaan 'plein air' schilderen op de brug met de blik naar het oosten richting centrum. Ik heb een lineaal gebruikt om de rechte lijnen te schilderen. Volgende keer maar beter een fijner penseel gebruiken... Cobra olieverf op paneel 45 x 38 cm. Google Maps:http://goo.gl/maps/gKFqq

© "Train tracks down town Tilburg", by Nop Briex


Saturday, August 17, 2013

Plein air painting in Dreischor

During the local Flax Day in Dreischor in the Dutch province of Zeeland I went for plein air painting just outside the village on the "Weg door het Dijkwater" (Road through the Dike water) to find a nice pasture with brown cows. The reservoir was build in the past to shelter sea water during spring tide and storms. Since the dramatic flooding of Zeeland in 1953 the Delta Works protect the backland by dams, sluices, locks, dikes, levees, and storm surge barriers and so since then this reservoir isn't in use anymore for the purpose it was build.

Tijdens de lokale Vlasdag in Dreischor (Zeeland) ben ik even buiten het dorp gaan openlucht schilderen aan de Weg door het Dijkwater. Dit bekken is destijds aangelegd om overtollig water bij springtij en stormen op te vangen. Sinds de dramatische overstroming van Zeeland in 1953 zorgde het Deltaplan ervoor dat Zeeland sindsdien werd beschermd door dammen, deuren, sluizen, dijken, landophogingen, en stormkeringen en dus is dit reservoir niet meer van nut.
Today I went plein air painting in Zeeland (NL), forcing myself to get it done before the light/weather changes. Temp. 23˚ C, ferm wind.


Still have to practice a lot...The cows showed up en mass when I finished my painting. Another reason to paint this scenery again but than in the studio with the image on the laptop next to my easel and forcing myself to paint this landscape within 90 minutes max.

Thursday, August 15, 2013

Huis ter Heide

On this Summerwarm evening I headed for plein air painting to a nature park just outside Tilburg named "Huis ter Heide" (House on the Moor). I had to go the loooong way by bike because cars are not allowed. The dusk light was changing all the time from purple, to blue and yellow. The parkranger came to see me what I was doing. We had a nice chat during my painting exercise.

Op deze zomerwarme avond toog ik voor een openlucht schildersessie naar een natuurgebied net buiten Tilburg, genaamd Huis ter Heide. Ik moest wel op de fiets voor deze lange, lange tocht omdat auto's er niet worden toegestaan. Het avondlicht veranderde in rap tempo van paars naar blauw en geel. De parkopzichter kwam zelfs op bezoek om te zien wat ik aan het doen was. We hadden een leuke conversatie tijdens mijn schildersoefening.


Just after the storm

En plein air painting but than digitally with ArtRage. A Tilburg West suburb scene just after a Summery thunderstorm. The cloud in the background is heading for Dordrecht.

Openlucht schilderen maar dan digitaal met ArtRage. Een Tilburg West buitenwijk scène net na een zomerachtige onweersbui. De wolk in de achtergrond drijft richting Dordrecht.


Monday, August 12, 2013

London along the Thames

Today I made a digital studio oil painting of London in Summer as a study sketch for a real oil painting on a 30 x 30 cm panel.Thursday, August 8, 2013

A beautiful plein air day in Moergestel

Bright and sunny Summer weather near the bridge over the Reusel river just outside the town of Moergestel (North Brabant, NL). The church in the background is in Diessen. A wonderful day to paint outside again. Today my neighbour Ans joined me. Cobra oil paint on panel, 40 x 30 cm. The second image shows an improvement done with Photoshop, this to investigate I should have painted in the field. I'm going to adjust the real plein air painting according the Photoshop exercise.