Wednesday, August 28, 2013

It was a nice warm Summer evening last night in the Netherlands. Waiting for the sun going down. Plein air painting a metal company along the Wilhelmina Canal in Tilburg. It was a hard exercise. At the time I started the sun was still up in the air but all changed very rapidly. Then a ship wrinkled "my" water, clouds came in and the sky changed from yellow to orange with purple blue clouds and then to cool grey blue, even darkening the water and green stuff. Anyway here is the result. "Sundown Bressers Metaal", Cobra oil paint on panel, 30 x 24 cm.

Het was een mooie warme zomerse avond gisteren. Wachten totdat de zon onder gaat. Schilderen in de openlucht van een metaalbedrijf langs het Wilhelminakanaal in Tilburg. Dit was een moeilijke oefening. Op het moment dat ik begon was de zon nog aan de hemel maar alles veranderde al vrij snel. Dan kwam er een schip voorbij dat "mijn" water deed rimpelen, wolken kwamen en de lucht veranderde van geel naar oranje met paarsblauwe wolken en dan naar koelgrijs-blauw, het water en groen zelfs donker makend. Hier het resultaat. "Zonsondergang Bressers Metaal", Cobra olieverf op paneel, 30 x 24 cm.Sunday, August 25, 2013

Maastricht seen from Sint Pieter

Plein air painting with a view on Maastricht seen from the south on the slopes of the Sint Pieter's Mountain, behind the church village of Sint Pieter. Cobra oil painting on panel, 30 x 24 cm.

Openlucht schilderij met zicht op Maastricht gezien vanuit het zuiden op de hellingen van de Sint Pietersberg, achter het kerkdorpje Sint Pieter. Cobra olieverf op paneel, 30 x 24 cm.

Painting here is larger than in real. Schilderij groter dan in werkelijkheid:Saturday, August 24, 2013

Worker's shed just before the rain

En plein air painting on this Saturday morning at the corner of the Kamerikstraat and Kijkduinlaan in Tilburg-NL (http://goo.gl/maps/G7Q6D), at just a few streets distance from my home. Here they are constructing a new sub-suburb in front of the local railway station. I like this worker's shed on the construction site which is a nice object to paint. The morning sun was still present for at least 15 minutes so I had to hurry up before the heavy, dark rain clouds came in. Finally I get it to speed my paining session by acting sketchy and keeping the colors togethers. The color palette was simple again: magenta, yellow, ultramarine, titanium white (for highlighting) and Naples yellow (to mix the colors).

Openlucht schilderen op deze zaterdagochtend op de hoek Kamerikstraat en Kijkduinlaan in Tilburg-NL (http://goo.gl/maps/G7Q6D), op slechts een paar straten vanwaar ik woon. Hier zijn ze een nieuw deelwijk aan het bouwen, vlak voor het lokale treinstation Reeshof. Ik vind deze keet op het bouwterrein een leuk object om te schilderen. De ochtendzon was er nog net aanwezig voordat de zware, donkere regenwolken binnen dreven. Eindelijk heb ik het te pakken om mijn schildersessies sneller te laten verlopen door schetsend te schilderen en de kleuren bij elkaar te houden. Het kleurenpalet was weer eenvoudig: magenta, geel, ultramarijn, titanium wit (voor high lighting) en Naples geel (om de kleuren te mengen).

Wednesday, August 21, 2013

Plein air suburb building painting

This warm Summer evening I went plein air painting just a few streets further up from where I live. This an apartment building. I just used a limited palette of magenta, yellow, ultramarine blue and titanium white. Till the time I had to stop the moon was rising and the lights went on. Cobra oil paint on 30 x 30 cm panel.

Deze warme zomeravond ben ik gaan openlucht schilderen een paar straten verderop vanwaar ik woon. Dit is een apartementsgebouw. I gebruikte slechts een beperkt palet van magenta, geel, ultramarijn blauw en titanium wit. Tot het moment dat ik moest stoppen kwam de maan al op en gingen een lichten aan. Cobra olieverf op een 30 x 30 cm paneel.After some Photoshop adjustings the painting should have looked like this.
Na wat Photoshop-aanpassingen zou het schilderij er zo hebben moeten uit zien, ingelijst:DIgital semi-plein air study

Plein air railway scenery in Liege (Belgium) found with Google Maps Streetview as inspiration for this ArtRage oil painting, maybe as a study to paint it later with real oil.

Een openlucht scène in Luik gevonden met Google Maps Streetview als inspiratie voor deze ArtRage olieverf, misschien als studie om het later met echte olieverf te schilderen.A quicky

Earlier this evening I went with the dog to the vet for his regular health check + vaccination. Afterwards I made a painting of a picture which I took last Winter. Due to the lack of time and daylight I was forced to use paint it digitally with ArtRage. The image is depicting the Tulder Moor or Reeshof Forest in Tilburg (NL). A 5 minutes-walk from my house.

Eerder deze avond ging ik met de hond naar de dierenarts voor zijn reguliere gezondheidscontrole + vaccinatie. Daarna heb ik een schilderij gemaakt naar een foto welke ik afgelopen winter heb genomen. Door gebrek aan tijd en daglicht was ik gedwongen deze digitaal te schilderen. Het schilderij stelt de Tulderheide of Reeshofbos in Tilburg voor. Een 5 minuten-wandeling vanaf mijn huis.


Sunday, August 18, 2013

"Train Tracks down town Tilburg"

Went down town Tilburg (my home town) to paint on the bridge with the view to the east direction city centre. I used a ruler to paint the straight lines. Must use a finer brush next time... Enjoy! Cobra oil on panel 45 x 38 cm. Google Maps:http://goo.gl/maps/gKFqq

Ben naar Tilburg (mijn woonplaats) geweest om te gaan 'plein air' schilderen op de brug met de blik naar het oosten richting centrum. Ik heb een lineaal gebruikt om de rechte lijnen te schilderen. Volgende keer maar beter een fijner penseel gebruiken... Cobra olieverf op paneel 45 x 38 cm. Google Maps:http://goo.gl/maps/gKFqq

© "Train tracks down town Tilburg", by Nop Briex


Saturday, August 17, 2013

Plein air painting in Dreischor

During the local Flax Day in Dreischor in the Dutch province of Zeeland I went for plein air painting just outside the village on the "Weg door het Dijkwater" (Road through the Dike water) to find a nice pasture with brown cows. The reservoir was build in the past to shelter sea water during spring tide and storms. Since the dramatic flooding of Zeeland in 1953 the Delta Works protect the backland by dams, sluices, locks, dikes, levees, and storm surge barriers and so since then this reservoir isn't in use anymore for the purpose it was build.

Tijdens de lokale Vlasdag in Dreischor (Zeeland) ben ik even buiten het dorp gaan openlucht schilderen aan de Weg door het Dijkwater. Dit bekken is destijds aangelegd om overtollig water bij springtij en stormen op te vangen. Sinds de dramatische overstroming van Zeeland in 1953 zorgde het Deltaplan ervoor dat Zeeland sindsdien werd beschermd door dammen, deuren, sluizen, dijken, landophogingen, en stormkeringen en dus is dit reservoir niet meer van nut.
Today I went plein air painting in Zeeland (NL), forcing myself to get it done before the light/weather changes. Temp. 23˚ C, ferm wind.


Still have to practice a lot...The cows showed up en mass when I finished my painting. Another reason to paint this scenery again but than in the studio with the image on the laptop next to my easel and forcing myself to paint this landscape within 90 minutes max.

Thursday, August 15, 2013

Huis ter Heide

On this Summerwarm evening I headed for plein air painting to a nature park just outside Tilburg named "Huis ter Heide" (House on the Moor). I had to go the loooong way by bike because cars are not allowed. The dusk light was changing all the time from purple, to blue and yellow. The parkranger came to see me what I was doing. We had a nice chat during my painting exercise.

Op deze zomerwarme avond toog ik voor een openlucht schildersessie naar een natuurgebied net buiten Tilburg, genaamd Huis ter Heide. Ik moest wel op de fiets voor deze lange, lange tocht omdat auto's er niet worden toegestaan. Het avondlicht veranderde in rap tempo van paars naar blauw en geel. De parkopzichter kwam zelfs op bezoek om te zien wat ik aan het doen was. We hadden een leuke conversatie tijdens mijn schildersoefening.


Just after the storm

En plein air painting but than digitally with ArtRage. A Tilburg West suburb scene just after a Summery thunderstorm. The cloud in the background is heading for Dordrecht.

Openlucht schilderen maar dan digitaal met ArtRage. Een Tilburg West buitenwijk scène net na een zomerachtige onweersbui. De wolk in de achtergrond drijft richting Dordrecht.


Monday, August 12, 2013

London along the Thames

Today I made a digital studio oil painting of London in Summer as a study sketch for a real oil painting on a 30 x 30 cm panel.Thursday, August 8, 2013

A beautiful plein air day in Moergestel

Bright and sunny Summer weather near the bridge over the Reusel river just outside the town of Moergestel (North Brabant, NL). The church in the background is in Diessen. A wonderful day to paint outside again. Today my neighbour Ans joined me. Cobra oil paint on panel, 40 x 30 cm. The second image shows an improvement done with Photoshop, this to investigate I should have painted in the field. I'm going to adjust the real plein air painting according the Photoshop exercise.
Porthleven in oil

On a 20 x 30 cm linnen covered panel I painted the fishermen's village of Porthleven with Cobra oil paint. The spectacular 'on top' village view with the sun ahead was a challenge to paint it. I'm not satisfied with the result yet but after digital manupulation of the picture I made of the painting I notice that some glazing shall do a wonderfull warm job to the artwork.Monday, August 5, 2013

Just returned from the UK

I had some great warm Summer holidays in the Cotswolds and East Sussex. During my trip through England I found some nice plein air oil paintings in galleries. I adore the English countryside but above all the British plein air landscape painters, especially David Curtis (originally from Doncaster), Bryan Ryder (Wells-next-the-Sea) and Tom Hughes (from Bristol). I love their work which is inspiring me to attempt to achieve the same quality level of fine art plein air painting. There are several videos on YouTube from their hands to find.