Monday, September 30, 2013

Hotel La Colombe Early Autumn. Situated in Maastricht seen from the Bosch Street side. Cobra oil paint on panel, 30 x 30 cm. Today I finished the painting based on my 2011 plein air sketch.

Hotel La Colombe Vroege Herfst. Gelegen in Maastricht gezien aan de Boschstraat-kant. Cobra olieverf op paneel, 30 x 30 cm. Vandaag heb ik het schilderij afgemaakt n.a.v. een openluchtschets uit 2011.


Friday, September 27, 2013

Wyck in Maastricht during Autumn. In 2011 en plein air painted, in 2013 re-fined and finished. Digital oil paint.

Wyck in Maastricht tijdens de herfst. In 2011 ter plaatse geschilderd, in 2013 verfijnd en afgemaakt. Digitaal olieverf.


Wednesday, September 25, 2013

Sitting outside in the garden with my easel under the full loaded walnut tree and enjoying a fine Indian Summer day, I re-painted this Maastricht terrace scene which I sketched in 2011 already. The work looks yet like a painting but need to be refined more. The short Autumn days (early darkness) forced me to stop for today. Tomorrow I will finish this work en plein air but not at scene.

Buiten, zittend met m'n schildersezel onder een volbeladen walnootboom en genietend van een mooie "Indian Summer"-dag, herschilderde ik dit Maastricht's terrastafereel (Hotel La Colombe aan de Markt/Boschstraat). Ik maakte al een schets in 2011. Het werk ziet er al uit als een schilderij maar moet nog verder worden verfijnd. Vanwege de korte herfstdagen (vroege duisterinval) was ik gedwongen om ermee te stoppen voor vandaag. Morgen zal ik het werk afmaken, weliswaar in de openlucht maar niet op lokatie.

Hotel Colombe terrace in Maastricht. Cobra oil paint on panel, 30 x 30 cm.


Sunday, September 22, 2013

Yesterday I was mad about my failed "kitsch" looking landscape plein air painting "Zierikzee, first 2013 Autumn day". Today I took revenge. I painted Sluice III in Tilburg and used a limited color palette: cadmium red, yellow ochre, ivory black and titanium white, nothing more.

Gisteren was ik gefrustreerd over mijn mislukt, kitscherig uitziend landschapsschilderij "Zierikzee, eerste 2013 herfstdag". Vandaag nam ik wraak. Ik heb Sluis III in Tilburg geschilderd en een beperkt kleurenpalet gebruikt: cadmium rood, gele oker, ivoorzwart en titanium wit.

Sluis III Tilburg. Cobra oil paint on canvas covered panel, 30 x 30 cm.
Saturday, September 21, 2013

I thought I was going to make a painting yesterday. In the middle of a flock of sheep on a wobbly grass covered dike I pictured Zierikzee (The Netherlands). I don't like it, I overworked it and then it turned out into a cheap looking illustrated postcard souvenir. I cheated a bit by putting the church tower a bit to the left. But...the painting is not yet finished. I still need to paint the golden wind cock on top of the church tower and to put some glazing over it all to make it a bit painting.

Ik dacht gisteren een schilderij te gaan maken. Temidden van een kudde schapen op een bobbelige dijk heb ik Zierikzee vastgelegd. Ik vind het niet mooi geworden, veel te gedetailleerd uitgewerkt resulterend in een goedkope geïllustreerde ansichtkaart. Ik heb de werkelijkheid geweld aangedaan door de kerktoren wat meer naar links te zetten. Ik moet nog de gouden torenhaan schilderen en een glaceerlaag aanbrengen zodat het nog enigszins een schilderij wordt. Balen.

"De eerste 2013 herfstdag in Zierikzee". Cobra olieverf op MDF, 62 x 40 cm.Thursday, September 19, 2013

A common Wednesday, yesterday in the Netherlands. I didn't plan to go out for painting today due to the rainy weather. Though around 6.30 PM sunny spells appear and I saw great evening clouds. The spectacular sky invited me to go out for plein air painting in a hamlet near my home town. I had to paint very rapidly due to the last sunbeams of the day and extreme fast changing Autumn light. This forced me to paint loose, to make rapid decisions experiencing therefore some uncontrolled brushing which resulted into this little wild work.

"Farmer estate in Hulten" Cobra oil paint on MDF, 30 x 24 cm.

Travel to this plein air location with Google Maps Street View: http://goo.gl/maps/qufnR


Monday, September 16, 2013

"Just after the rain in Hulten"

I went out for painting this evening to a small hamlet near Hulten (NL) to paint the chopped grain field, the corn still standing and a bunch of tree lines. Waited for the thunder rain to stop, in the meantime I photographed a double rainbow and then, when the rain clouds drifted away to the east I started to paint them with a limited palette. In the Netherlands we have not many hilly parts and in my area the eyes are often caught by a horizontal panorama. That's why most Dutch paintings show relatively more sky than landscape. Cobra oil paint on MDF, 30 x 24 cm.

Ik ben vanavond naar een gehucht bij Hulten gegaan om daar het gemaaide graanveld, de maïs en een rij bomen te schilderen. Wachtend op een voorbijtrekkende onweersbui maakte ik een foto van een dubbele regenboog en toen, op het moment dat de regenwolken naar het oosten waren weggedreven begon ik te schilderen met een gelimiteerd kleurenpalet. In Nederland hebben we niet veel heuvelachtige streken en in mijn omgeving wordt de blik al snel opgevangen door een horizontaal panorama. Daarom bevatten de meeste Nederlandse landschapsschilderijen meer lucht dan land. Cobra olieverf op MDF, 30 x24 cm.

Location see Google Maps Street View: http://goo.gl/maps/FJHMZSaturday, September 14, 2013

It was a gem day today when I was in Arnhem for a country fair. Afterwards I went an hour to the Kröller-Müller Museum (modern art from the 19th and 20th century) in Otterlo (NL) to study the plein air paintings from the impressionist era. Great to meet the masters as close as like with my nose on the paintings. Museum info: http://www.kmm.nl/

Het was weer een mooie dag toen ik vandaag voor een country fair in Arnhem was. Nadien ging ik nog een uurtje naar het Kröller-Müller Museum (modern art from the 19th and 20th century) in Otterlo (NL) om er de openlucht-schilderijen uit het impressionisme te gaan bestuderen. Fantastisch om de meesterwerken te ontmoeten met m'n neus er boven op. Museum info: http://www.kmm.nl/Friday, September 13, 2013

During the work week I lack time to paint with real paint in the early mornings. This is a shopping centre at the end of my home street. I made the plein air painting with pen and tablet earlier this week at around 7.15 AM after a night of rain. Thus no real paint though it gives me a better clue how to paint in real. Not exciting as painting with real paint... soon it will be weekend and my easel is staggering already to get out for some real plein air paint moments. Enjoy the weekend!

Tijdens de werkweek heb ik weinig tijd om in de ochtend met echte olieverf te schilderen. Dit is het winkelcentrum aan het eind van mijn woonstraat. Eerder deze week heb ik dit 'openlucht'-schilderij met een pen en tablet gemaakt om ongeveer 07:15 na een regenachtige nacht. Dus geen echte verf maar het geeft me wel enig inzicht hoe ik met echte verf moet schilderen. Het geeft echter lang niet zoveel voldoening als met echte olieverf...maar het is bijna weekend en mijn ezel staat al te steigeren om er op uit te gaan voor een paar schildermomenten. Geniet van het weekend!

Google Maps Street View link: http://goo.gl/maps/mYKCW — in Tilburg (gemeente).Villa Dongewijk is now in use as house. Originally build for the local military in 1600 as a frontier house for the city of Tilburg. Later it became an inn/café until 1965. In 1766 At the back in the backyard of this building there is a small building where Stadholder William V was festive received. The estate was sold in 1847 to King William II for 2068 Dutch florins. The king used the surrounding land for moor fertilizing and livestock. I plein air-painted the villa last Wednesday evening when there were still some beams of sunlight.

Villa Dongewijk is nu in gebruik als huis. Oorspronkelijk gebouwd in 1600 voor de plaatselijk gelegerde militairen als grenshuis voor de stad Tilburg. Later is dit een herberg/café geworden tot 1965. In 1766 werd Erfstadhouder Willem V feestelijk onthaald in de pronkkamer in een gebouw op het terrein achter Villa Dongewijk. Het landgoed is in 1847 verkocht aan Koning Willem II voor 2068 gulden. De koning gebruikte het omliggende land voor heideverrijking en veeteelt. Dit schilderij heb ik afgelopen woensdag ter plekke gemaakt toen er nog net een paar zonnestralen waren.

Google Maps Street View link: http://goo.gl/maps/SFBz9

Cobra oil paint on MDF, 30 x 24 cmSunday, September 8, 2013

I go out with Pixel (our Golden Retriever) to the local forest, every morning and evening. After the walk this morning I told my family, I go out for painting... again.... but, just a quicky. Again? Yes, but this time I'm going exercising speed painting.

Okay, it wasn't that quick after all but faster than my previous plein air paintings. A simple subject, the bridge in the Wilhelmina Park downtown Tilburg.

Cobra oil paint on MDF, 30 x 24 cm.

Ik ga iedere ochtend en avond uit met onze Pixel (een golden retriever) naar ons plaatselijke bos. Na de wandeling hedenochtend vertelde ik de famiel dat ik de hort op ga om te gaan schilderen...alweer... maar dan wel een 'quicky'. Alweer? Ja, maar deze keer ga ik snelschilderen oefenen.

Ok, het ging niet snel maar in ieder geval sneller dan al mijn vorige openlucht-schilderijen. Een eenvoudig onderwerp, de brug in het Wilhelminapark in hartje Tilburg.

Cobra olieverf op MDF, 30 x 24 cm.Friday, September 6, 2013

So, I was ambitious today when I took a day off from work heading for the Belgian (French speaking part) city Liège for a day plein air painting. I intended to do 2 x scenes but the first one was already an overwhelming panorama resulting that I kept it by one. I saw hundreds of houses and apartment buildings so I had to think over first how to approach and to paint it. Anyway I took a large piece of MDF and started. The weather was nice and warm but uphill it was windy and later on very windy which forced me to to hold the easel in place to prevent that it flew away. It was exiting to paint here also because of the city sounds: children play grounds, school bells and students, churches which rang their bells, horning trains with the sound of rails and diesel engines, horning cars, ambulance-fire brigade-police cars, a med helicopter, construction sites and even the ships on the river Meuse. And than another dimension: the smell of industrial chimney smoke, very recognizable: smoke from burned coal, the whole day through. I though: poor people here living in such polluted air. When I came home this evening and I washed my hands, the water turned grey... The whole day through tourists and inhabitants (les Liègeois) came to this view point. Of course they asked me about the painting mostly in French. That was very 'dure' for me. I think I will do some afterwork on this one.

Zo, ik was vandaag ambitieus toen ik een vrij dag name om naar Luik te gaan om daar te gaan openluchtschilderen. Ik was van plan om 2 x stadsgezichten te gaan maken maar de eerste locatie was al zo een overweldigend panorama dat het maar bij 1 werk is gebleven. Ik zag honderden huizen en apartementsgebouwen dus ik moest maar eens eerst goed nadenken hoe ik e.e.a zou gaan aanpakken. Goed, ik nam een groot stuk MDF en begon. Het weer was mooi en warm maar bovenop de Citadel waaide het en later op de dag met flinke windstoten zodat ik m'n ezel moest vasthouden om te voorkomen dat die om zou waaien. Het was een opwindende ervaring om hier te schilderen met name ook om de stadsgeluiden: speeltuinen, schoolbellen en studenten, kerken die de klokken luidden, toeterende treinen met het geluid van de rails en hun dieselmotoren, toeterende auto's, ambulance-brandweer en politie sirenes, een trauma-helicopter, bouwplaatsen en zelfs de schepen op de rivier de Maas. En dan een andere dimensie: de stank van industriële schoorsteenrook, erg herkenbaar: rook van verbrande steenkool. Toen ik thuis mijn handen waste veranderde het water grijs...De hele dag passeerden toeristen en Luikenaren dit uitkijkpunt. Natuurlijk vroegen ze over mijn schilderij vaak in het Frans. Dat was erg moeilijk voor me. Ik denk dat ik het schilderij nog ga nabewerken.

Sunday, September 1, 2013

"Sunrise Bressers Metaal" is a semi-plein air painting, painted outside today in my garden (but not on scene) on the hand of an earlier this week taken plein air-photo. It's the first painting I made on an 8mm MDF (first grounded with acrylic white for MDF and a layer of gesso). In real the painting looks much nicer due to its 62 x 40 cm size. Cobra water mixable oil paint.

"Zonsopgang Bressers Metaal" is een semi-openluchtschilderij, vandaag in de tuin geschilderd (dus niet op locatie) aan de hand van een eerder deze week gemaakte plein air-foto. Dit is m'n eerste schilderij op 8mm MDF (eerste gronding met acrylverf voor MDF en een laag gesso). In het echt ziet het schilderij er veel beter uit vanwege het 62 x 40 cm formaat. Cobra olieverf.